El projecte de millora del Mercat Municipal preveu agrupar totes les parades i ubicar un supermercat