El Servei d’Ocupació informarà del programa Joves per l’Ocupació els dilluns de gener