El SIO obre una nova convocatòria de selecció per a docents i empreses de formació ocupacional