S’obre la convocatòria per a l’elecció del Síndic Municipal de Greuges de Rubí

arbre caigut
Cau un arbre sobre el parc infantil de la plaça Aragó, a Ca n’Oriol
15 de julio de 2022
El PP vol que Rubí dediqui un carrer o espai públic a Miguel Ángel Blanco
15 de julio de 2022

S’obre la convocatòria per a l’elecció del Síndic Municipal de Greuges de Rubí

Des d’aquest dijous 14 de juliol i fins el dimecres 10 d’agost està obert el període per presentar candidatures a la Sindicatura de Greuges de Rubí. Aquestes instàncies es poden presentar de manera presencial o telemàtica a la seu electrònica municipal, per part de les persones interessades o les entitats del municipi, acompanyant de la documentació prevista a les bases on es preveu la presentació d’un projecte de Sindicatura de Greuges Municipal.


El procés d’elecció del Síndic per mitjà de concurs públic és una novetat que permet una major participació ciutadana per a proposar i valorar les candidatures. Les bases estableixen que és un lloc de treball jornada a temps parcial i amb retribució corresponent a un lloc eventual. L’exercici del càrrec amb dedicació parcial és compatible amb l’exercici d’una altra activitat, sempre que no sigui cap de les relacionades a l’article 8.1 del nou Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges de Rubí, que es va aprovar recentment al Ple de febrer de 2022.


Les candidatures han d’anar acompanyades d’un document de motivació de la persona candidata exposant les línies bàsiques i la proposta de desenvolupament del càrrec, així com la seva vinculació a la ciutat.


Les associacions o entitats de la ciutat inscrites al Registre d’Entitats Ciutadanes de Rubí (REC) poden presentar una persona candidata, excepte els grups polítics. Aquestes propostes també hauran d’incorporar un document que exposi els valors que fan a la persona mereixedora del càrrec, així com el consentiment de la persona proposada.


En cas de ser rebuda més d’una candidatura que compleixi els requisits, aquestes se sotmetran a votació ciutadana a la plataforma de participació municipal. S’obrirà a la plataforma de participació un període per a la priorització de candidatures, en el qual la ciutadania podrà consultar els documents de motivació i votar entre les persones candidates perquè siguin finalistes per a la Sindicatura de Greuges.


Les candidatures més votades, amb un màxim de cinc finalistes, defensaran el projecte de la Sindicatura de Greuges en una sessió de la Junta de Portaveus, que valorarà les candidatures presentades tenint en compte els criteris d’elegibilitat i incompatibilitats establerts al Reglament, i el perfil i els coneixements adequats per al desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.


L’Alcaldia sotmetrà al Ple l’elecció d’una candidatura entre les que hagin estat validades per la Junta de Portaveus. Un cop proposada la candidatura, ha de resultar escollida pel Ple de l’Ajuntament per una majoria de les tres cinquenes parts dels seus membres, en primera votació. Si no s’assoleix aquesta majoria, en la segona votació, com preveu la llei, podrà ser suficient la majoria absoluta, tot i que és voluntat de tot el plenari cercar el consens.

L’elecció del Síndic per mitjà de concurs públic és una novetat. / Cedida