Els acaldes de la comarca creen una Taula de Salut