Els alumnes de segon de l’Schola, segons en un concurs literari