Els alumnes d’FP podran optar a fer pràctiques a l’estranger