Els joves de Rubí podran participar en el Projecte ImPACTE Jove/Verd