Els pisos de Can Sant Joan per a lloguer assequible es licitaran a principis del 2019