Els plans d’ocupació donen feina a una seixantena de rubinencs