Els projectes de l’OSE de millora de la competitivitat empresarial es faran de forma telemàtica