Els rubinencs valoren amb un notable les instal·lacions i serveis del cementiri

Imagen noticia
Caçadors de Trastets, finalista al V Premi Europeu de Prevenció de Residus
30 de noviembre de 2013
Imagen noticia
Rafael López és escollit secretari general de Podemos a Rubí
5 de enero de 2014

Els rubinencs valoren amb un notable les instal·lacions i serveis del cementiri

Imagen noticia

Les persones que visiten el cementiri municipal han qualificat els Serveis Funeraris de Rubí amb un 7,7 de mitjana. Així es desprèn d’una enquesta de satisfacció encarregada per l’Ajuntament de Rubí a l’empresa iTem Investigació social i de mercats. L’enquesta es va realitzar entre els dies 24 i 31 d’octubre passat a un total de 400 persones, de les quals un 85,3% eren residents a Rubí.

Pel que fa a la valoració del cementiri, es demanava la valoració de l’usuari en diferents aspectes com ara l’horari del recinte; imatge, informació i tracte del personal; grau de neteja general del recinte; estat de camins i vials; estat de manteniment de les instal·lacions; i valoració global. Tots ells han obtingut una nota mitjana de valoració per sobre del 6, sent la imatge, informació i tracte del personal l’aspecte millor valorat (8,7) i l’estat dels camins i vials el que ha obtingut una puntuació més baixa (6,8). No s’han detectat diferències significatives entre les valoracions que fan els enquestats que visiten el recinte únicament un cop l’any i els que ho fan amb més freqüència.

En el cas del tanatori, la majoria dels enquestats l’han visitat per acompanyar un familiar o amic (63,45%), seguit dels que hi ha fet gestions personalment (36,7%). La mostra es distribueix de manera molt similar entre els qui han visitat el tanatori fa més d’un any i els qui ho han fet més recentment, sense que hi hagi diferències significatives en les valoracions de cadascun d’aquests grups. Els tres aspectes sobre els quals s’ha demanat la valoració de l’usuari – que corresponen a imatge, informació i tracte del personal; estat de les instal·lacions i nota global- han obtingut unes bones puntuacions. Aquells que han fet tràmits o gestions personalment donen puntuacions lleugerament superiors que aquells que només han visitat un familiar o amic.

Un tanatori més gran i amb cafeteria
Tot i que els enquestats afirmen tenir un alt grau de satisfacció respecte els Serveis Funeraris de Rubí, alguns millorarien certs aspectes. El 44,33% dels què han respost a la pregunta oberta d’aspectes a millorar opina que el tanatori és petit, un 28,67% veu necessari arranjar els camins i vials del cementiri i un 22,33% milloraria diversos aspectes relacionats amb el manteniment de la instal·lació. Altres aspectes on alguns usuaris introduirien millores són l’horari del cementiri i els serveis que ofereix el tanatori, amb el servei de bar-cafeteria com el més demandat.

El perfil majoritari del visitant del cementiri de Rubí que conforma la mostra d’aquest estudi és el d’una dona major de 50 anys resident a Rubí que visita les instal·lacions de 2 a 4 cops l’any.