Els Síndics i Síndiques de Catalunya agraeixen a Rubí haver acollit la seva formació