Els tallers per reduir la factura elèctrica se centralitzen al Rubí Forma