Els usuaris de la Plataforma del Rubí Brilla estalvien un 18% més d’energia que la resta