Els vehicles sostenibles suposen menys de l’1% del parc mòbil de Rubí