Els veïns de Can Fatjó, insatisfets amb el projecte de remodelació del pont del carrer Sant Joan