La participació en les eleccions generals a Rubí a les 14 h se situa en el 40,37%, lleugerament inferior que a la convocatòria d’abril