Els veïns dels tres blocs de Sant Jordi Parc es planten davant dels fons voltor