Empat ‘in extremis’ del Juventud 25 de Septiembre i derrota de l’Atlètic Rubí