‘Energia per a tothom’ permet un estalvi d’uns 300 euros anuals de mitjana per llar