ERC proposa la redacció d’un Manual d’actuació i disseny a la via pública per les actuacions