Es constitueix la Comissió de seguiment del Pla d’Inversions 2014-2015