Es demanarà a la Generalitat el traspàs de la titularitat de l’avinguda de l’Estatut