Es dissol l’agrupació d’Unió Democràtica de Catalunya a Rubí