Es torna a tallar l’avinguda de la Llana i el passeig de la Riera durant el cap de setmana per passejar