Evacuats els cinemes del centre comercial per un incendi