Festa de Sant Roc de format molt reduït per mantenir viva la cultura popular