Gabriela Serra defensa a Rubí el Sí a la independència