Herrera: “En una ciutat de gent treballadora com Rubí, la veu d’esquerres és la d’ICV”