ICV denuncia la manca d’inversió en la proposta de pressupost del govern