ICV porta al Ple una moció per defensar l’escola pública com a eina de cohesió social