ICV vol que l’Ajuntament destini recursos per facilitar l’aplicació de la Renda Garantida de Ciutadania