Il·lustradors locals exposen en una mostra col·lectiva a l’Espai de Llibres