Infermers de l’Hospital General demanen que s’enviïn missatges als pacients malalts