Iniciativa no descarta portar el POUM als tribunals