Jordi Torres, envestit en el primer revolt, acaba últim a Estats Units