La 6a Cantata Escolar aplega prop de 900 infants de tots els centres de Rubí