La celebració de la Festa dels Xatos es trasllada a l’església de Sant Pere