La comissaria de Mossos de Rubí registra un lleuger increment dels fets delictius el 2017