La família de la rubinenca morta a Londres denuncia el tracte rebut del consolat