La flota per la neteja viària s’amplia amb cinc vehicles de neteja viària i 25 carros d’escombrada manual