La Font del Ferro obrirà les portes a tota la ciutadania