La Fundació Jaume Bofill ressalta l’excel·lència del projecte ‘Capgirem l’escola Schola’