La Generalitat accepta cedir la titularitat de l’avinguda de l’Estatut a Rubí