La Generalitat construirà 26 habitatges de protecció social a Can Sant Joan