La Generalitat distingeix Enric Larreula amb la Creu de Sant Jordi