La història de l’univers, en una conferència de l’AEUR