La JNC Rubí defensa l’èxit del model educatiu català