La justícia estima els recursos presentats per Rubí en relació a Can Carreras

Imagen noticia
Un tram del carrer García Lorca serà de plataforma única per millorar-ne l’accessibilitat
2 de octubre de 2019
Cartes de la Ciutadania
4 de octubre de 2019

La justícia estima els recursos presentats per Rubí en relació a Can Carreras

Imagen noticia

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha declarat nul·les les tres autoritzacions d’ampliació dels codis de residus i de volum que va sol·licitar l’empresa Grupo FSM Vertispania SL, titular de Can Carreras, estimant així els tres recursos presentats per l’Ajuntament de Rubí. Això comporta la inexistència d’aquesta autorització des de la data en què es va atorgar i fixa l’obligació de retornar la instal·lació a l’estat anterior a les autoritzacions de les modificacions.

El gener del 2012, l’empresa Grupo FSM Vertispania SL va obtenir autorització ambiental per a l’activitat de dipòsit de residus no perillosos a l’abocador de Can Carreras ─abans era d’inerts─. L’Ajuntament de Rubí va impugnar aquesta autorització, però la sentència dictada pel TSJC no va ser favorable al consistori, ja que va desestimar el recurs.

Mentrestant, el Grupo FSM Vertispania SL va presentar diferents modificacions, qualificades de no substancials, a aquesta autorització davant la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat.

El febrer de 2012 va sol·licitar un increment de volum de 248.000 tones, que posteriorment va haver de rebaixar fins a les 24.950 tones, en virtut del criteri de la ponència ambiental. Un any després va presentar una segona modificació no substancial per a l’ampliació, en més de 50 tipus, dels codis de residus. I el maig de 2013 en va formular una tercera per a l’ampliació dels codis de residus en un tipus més. Totes tres han estat declarades nul·les de ple dret.

Per a l’Ajuntament, aquestes modificacions eren modificacions substancials. I així ho va exposar en via administrativa davant la Generalitat i posteriorment en seu judicial.

Les sentències donen la raó al consistori: el fraccionament de les modificacions per qualificar-les com a no substancials es va fer en frau de llei i per evitar l’avaluació ambiental. La sentència no és ferma, ja que es pot presentar recurs.